top of page

MS - Multipel Skleros

MS, som är en förkortning på Multipel Skleros, är en sjukdom som drabbar nervsystemet.

Det som händer är att många spridda inflammatoriska förändringar ger en ärrbildning (skleros) i nervvävnaden. Dessa inflammationer sker återkommande och angriper det isoleringsskikt som finns runt våra nervtrådar, men ger även skador på nervfibrerna. Detta innebär att de impulser som skickas genom kroppens nerver inte leds fram på ett optimalt sätt.

 

Det finns en stor variation av hur gravt sjukdomsförloppet är för olika personer med MS, allt från tämligen milda symtom och förlopp till mycket besvärliga. Ofta bryter oftast ut hos personer i ålder 20-40 år. Det är inte helt klarlagt idag vilka faktorer som orsakar MS, men man kan se att ärftliga faktorer i kombination med livsstil såsom bl.a. övervikt under tonåren samt rökning kan spela in.

Hos de flesta personer med MS kommer försämring i perioder, s.k. skov. Dessa kan hålla i sig i allt från ett par dygn till ett par månader. Tiden mellan skoven kan variera kraftigt från månader till år. Eftersom sjukdomen angriper olika ställen i kroppen hos olika personer kan symtomen se ganska olika ut beroende på vilken nervbana som drabbas. Generella vanliga symtom är att man blir svagare eller får nedsatt kontroll över vissa muskler. Även känselstörningar, nedsatt balans, uttalad trötthet samt påverkan på minne och koncentration kan påverkas.

Varför ska jag lägga tid på fysisk aktivitet om jag har MS?

Det är lika viktigt för personer med MS som för den friska befolkningen att bibehålla muskelaktivitet, styrka och kondition. Det finns idag stark evidens för att fysisk aktivitet gör att muskelfunktion, kondition och förflyttningsförmåga förbättras, dessutom förbättrar det även livskvaliteten.

Det är ändå vanligt att personer med MS begränsar sin fysiska aktivitet för att minimera trötthet och undvika förhöjd kroppstemperatur. Dock leder begränsad fysisk aktivitet till ytterligare svaghet, trötthet och andra hälsorisker, samt sämre möjligheter till att utöva sina fritidssysselsättningar.

Det är väl känt att symtom kan uppträda eller öka vid fysisk aktivitet, såsom uttröttbarhet, pseudoskov vid värmeintolerans och spasticitet. Vid hög utomhustemperatur och i varma lokaler, kan personer med MS som besväras av värmeintolerans (vilket inte alla gör) duscha svalt före och efter träning eller använda kylväst.

Rekommendationer

Fysisk aktivitet rekommenderas idag för personer med MS, då evidensen är stark. Både modifierad träning för att upprätthålla funktion eller träning som liknar den för friska personer har effekt och rekommenderas. Rekommendationerna är dagliga aktiviteter, promenader och bassängträning i kombination med perioder av vila och återhämtning.

Det rekommenderas att träning och rehabilitering individanpassas utifrån eget behov. Den tid det tar att återhämta sig efter träning är vägledande för anpassning av träningsmängd.

Träning kan utföras i hemmiljö efter program utformat av fysioterapeut, eller träning på fysioterapeutmottagning. Exempel på träning är kondition-, styrke- och gångträning eller som ovan nämnt träning i bassäng.

Träning kan ske under skov för att minimera minskningen av kondition och styrka, men behöver då ofta modifieras. Man bör undvika träning under pågående urinvägsinfektion eller kortisonbehandling. Fysisk aktivitet kan inte minska risken för skov eller hindra sjukdomens utveckling. Fysisk aktivitet som utförs med hänsyn till trötthetsproblematik och värmekänslighet hjälper dock till att stärka de funktioner och kroppsdelar som är opåverkade av MS eller endast delvis påverkade.

Är Du intresserad av att höra mer om vad vi på MYO FYSIO kan göra för Dig med MS är du varmt välkommen att kontakta oss!

Källor: http://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/ms/?gclid=CO_D-6H2i88CFeL2cgodfDgE4Q 160913 http://fyss.se/wp-content/uploads/2011/02/33.-Multipel-skleros.pdf 160913

Bild: https://www.reference.com/health/care-nervous-system-1751507e01b6e598 160913

Utvalda inlägg
Titta in snart igen
När inlägg har publicerats hittar du dem här.
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Inga taggar än.
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page