top of page

 
Till oss är du välkommen oavsett besvär, vi försöker hjälpa alla typer av patienter. Vi kan hjälpa dig om du har huvudvärk, yrsel eller nedsatt balans. Smärta och skador i muskler eller leder. Nackspärr eller ryggskott. Rehabilitering inför/efter en operation, vid en skada eller sjukdomar som påverkar rörelseapparaten.

Undersökning
Under ditt första besök försöker vi att ta reda på vad det är som orsakar dina besvär. Vi börjar med ett samtal där du får beskriva dina besvär, dess karaktär, uppkomst etc. Därefter kommer vi att titta på hur du rör dig och undersöka dina muskler och leder. Detta görs grundläggande med målet att hitta orsaken till dina besvär.

Behandling
Vi förklarar de fynd vi hittar och den diagnos vi tror på och diskuterar vilken behandling vi ska använda oss av. Vi behandlar orsaken till din problematik och inte bara symtomen, detta för att minska risken att du får tillbaka samma besvär igen. Behandlingen kan bestå av något eller flera av följande:

- individuellt anpassat träningsprogram
- hemövningar

- mjukdelsmobilisering
- triggerpunktsbehandling 

- töjning/stretching
- IMS/dry needling
- stötvågsbehandling
- tejpning

- information & råd

bottom of page