Till oss är du välkommen oavsett ålder och besvär, vi hjälper alla typer av patienter. Vi kan hjälpa dig om du har huvudvärk, yrsel eller nedsatt balans. Smärta och skador i muskler eller leder. Nackspärr eller ryggskott. Rehabilitering inför/efter en operation, vid en skada eller vid neurologiska sjukdomar som till exempel Multipel Skleros och Parkinsons sjukdom.

TJÄNSTER

UNDERSÖKNING

Vid första besöket försöker vi att ta reda på vad det är som orsakar dina besvär. Vi utför därför en grundlig undersökning. Du kommer att få börja med att beskriva dina besvär, sedan kommer vi att titta på hur du rör dig och undersöka dina muskler och leder. Detta görs grundläggande för att hitta orsaken till dina besvär. Visste du att platsen för dina symtom sällan är samma plats som den som orsakar besvären? 

BEHANDLING

Behandlingen anpassas efter dina specifika besvär. Vi behandlar grunden till din smärta och inte bara symtomen, därmed undviker du att få ont på samma ställe igen. Vi strävar efter en långvarig smärtfrihet.

Behandlingen kan bestå av individuellt anpassat träningsprogram, mjukdelsmobilisering, ledmobilisering, tvära friktioner, stretching, dry needling, tejpning, information och råd. 

REHABILITERING

Rehabiliteringen anpassas alltid efter dig som individ och din skada eller diagnos.

Vi har även grupprehabilitering och erbjuder Artrosskola enligt BOA-konceptet och specifik ryggrehabilitering. Vi har dessutom grupper för personer med Parkinsons sjukdom och Multipel Skleros, samt en fallförebyggande balansgrupp. 

Please reload